Elskolan

Här publicerar vi alla artiklar och guider kring allt som rör elektricitet och elinstallationer.

Kan man behålla en gammal elcentral
Ja, du kan ha kvar en gammal elcentral. Men det rekommenderas starkt att byta på grund av säkerhetsrisker. Äldre elcentraler saknar ofta jordfelsbrytare och överspänningsskydd, vilket ökar risken för bränder och elchocker. Generellt bör elcentraler bytas ut var 30-50 år för att uppfylla dagens säkerhetskrav. Vilka risker finns det med att behålla en gammal elcentral? ... Läs mer
Installera en värmekabel för vattenledning
Att installera en värmekabel för vattenledningar är avgörande för att undvika frusna rör under kalla perioder. I denna artikel går vi igenom steg-för-steg, hur du väljer rätt värmekabel, vilka tillbehör du behöver och hur du installerar den korrekt. Följ våra enkla instruktioner för en säker och effektiv installation. Välja rätt värmekabel Att välja rätt värmekabel ... Läs mer
Kan man sätta jordad kontakt i ojordat eluttag
Nej, man kan inte sätta en jordad kontakt i ett ojordat eluttag. Detta beror på att jordade och ojordade uttag är konstruerade på olika sätt, där jordade uttag har en extra anslutning för jordning som inte finns i ojordade uttag. Varför är det farligt? Användning av en jordad kontakt i ett ej jordat eluttag medför ... Läs mer
Får man dra el själv
Nej, generellt sätt är det inte tillåtet att koppla eller dra el hemma utan att anlita en behörig elektriker. Det finns dock vissa undantag för enklare elinstallationer som man kan utföra själv. Vilka arbeten kräver en behörig elektriker? För att uppfylla svenska elsäkerhetsbestämmelser och garantera din säkerhet är det viktigt att veta vilka arbeten som ... Läs mer
Måste man byta ojordade eluttag till jordade
Nej, det finns ingen lag som kräver att man måste byta ut ojordade eluttag till jordade i befintliga byggnader. Men av säkerhetsskäl är det starkt rekommenderat. Vilka risker finns det med ojordade eluttag? Ojordade eluttag innebär en betydande ökad risk för elektroniska olyckor och skador på anslutna apparater. Användning av ojordade uttag kan resultera i ... Läs mer