Får man koppla/dra el själv?

Får man dra el själv

Nej, generellt sätt är det inte tillåtet att koppla eller dra el hemma utan att anlita en behörig elektriker. Det finns dock vissa undantag för enklare elinstallationer som man kan utföra själv.

Vilka arbeten kräver en behörig elektriker?

För att uppfylla svenska elsäkerhetsbestämmelser och garantera din säkerhet är det viktigt att veta vilka arbeten som måste utföras av en behörig elektriker. Här är några exempel på dessa arbeten::

  • Nyinstallationer: Dra nya ledningar och installera nya uttag eller strömbrytare.
  • Ändringar i fasta installationer: Flytta uttag eller ljusarmaturer.
  • Arbete med starkström: Installera utrustning som spisar och tvättmaskiner.
  • Våtutrymmen: Elinstallationer i badrum och andra våtutrymmen.

Vilka elinstallationer får du göra själv?

Att veta vilka elinstallationer du får utföra själv är viktigt för både säkerhet och laglighet. Du hittar en lista över de tillåtna elarbeten som du kan göra utan att anlita en professionell elektriker:

  • Byta ut trasig proppsäkring och återställa utlösta automatsäkringar
  • Byta glödlampor och lamphållare
  • Montera skarvsladdar och byta skarvuttag
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta befintliga strömbrytare eller vägguttag med en maximal strömstyrka på 16A, i egen kapsling eller dosa

Konsekvenser av att dra el utan behörighet

Olagligt arbete kan även resultera i juridiska konsekvenser. Brott mot säkerhetsföreskrifterna kan leda till böter eller i värsta fall fängelse.

Det är därför av yttersta vikt att all elinstallation utförs av behörig personal för att säkra både personlig säkerhet och ekonomisk trygghet.

Vanliga frågor och svar

Är det olagligt att dra el själv?

Ja, det är olagligt för privatpersoner utan behörighet att dra el själv. Det kräver en auktoriserad elektriker.

Får man koppla in eluttag själv?

Nej, att koppla in eluttag kräver en auktoriserad elektriker.

Får man installera stickkontakt själv?

Ja, privatpersoner får installera stickkontakter själva om de följer säkerhetsföreskrifterna.

Vad krävs för att få koppla el?

För att koppla el krävs en auktorisation från Elsäkerhetsverket, vilket innebär att du måste vara utbildad och certifierad elektriker.