Kan man behålla en gammal elcentral?

Kan man behålla en gammal elcentral

Ja, du kan ha kvar en gammal elcentral. Men det rekommenderas starkt att byta på grund av säkerhetsrisker. Äldre elcentraler saknar ofta jordfelsbrytare och överspänningsskydd, vilket ökar risken för bränder och elchocker. Generellt bör elcentraler bytas ut var 30-50 år för att uppfylla dagens säkerhetskrav.

Vilka risker finns det med att behålla en gammal elcentral?

Att behålla en gammal elcentral innebär flera risker, både för din säkerhet och för ditt hem. Nedan listas de främsta farorna som kan uppstå om man inte uppgraderar en föråldrad elcentral:

  • Ökad brandrisk: En föråldrad elcentral kan orsaka brand genom överbelastning eller kortslutning.
  • Elektriska stötar: Risk för elektriska stötar vid dålig jordförbindelse eller skadade isoleringar på elledningar.
  • Elsäkerhet: Gamla elcentraler kan sakna tillräckligt skydd mot överspänningar och blixtnedslag.
  • Försäkringsrisker: Svårare att få ersättning från försäkringsbolaget vid elrelaterad skada om den gamla elcentralen var bidragande orsak.

När är det nödvändigt att byta ut elcentralen?

Byte av elcentral är nödvändigt när din nuvarande elcentral är gammal, saknar modern säkerhetsutrustning eller inte klarar ditt hushålls elanvändning. Här är specifika tecken på att det är dags att byta elcentral:

  • Säkringen löser ofta ut: Vid användning av diskmaskin, mikrovågsugn eller andra apparater, vilket indikerar att elcentralen är underdimensionerad.
  • Du planerar en större renovering: En ny elcentral kan ge varje vitvara en egen säkring.
  • Elcentralen uppfyller inte dagens krav på elanvändning och säkerhet. Moderna elcentraler är mer kompakta, säkra och flexibla.

Vanliga frågor och svar

När ska man byta elcentral?

När den är gammal, skadad, eller inte uppfyller moderna säkerhetsstandarder. Också vid behov av fler säkringar eller inför renovering.

Varför ny elcentral?

För att förbättra säkerheten, minska risken för elfel, öka kapaciteten och uppfylla moderna elstandarder.

Får man byta elcentral själv?

Nej, endast en certifierad elektriker får byta elcentral i Sverige.