Måste man byta ojordade eluttag till jordade?

Måste man byta ojordade eluttag till jordade

Nej, det finns ingen lag som kräver att man måste byta ut ojordade eluttag till jordade i befintliga byggnader. Men av säkerhetsskäl är det starkt rekommenderat.

Vilka risker finns det med ojordade eluttag?

Ojordade eluttag innebär en betydande ökad risk för elektroniska olyckor och skador på anslutna apparater.

Användning av ojordade uttag kan resultera i farliga situationer där elektriciteten inte har en säker väg att ta om det uppstår ett fel, vilket kan leda till allvarliga stötar eller brandrisker:

  • Elektriska stötar: ojordade eluttag saknar säkerhetsanslutning för att leda bort felström till jorden, vilket ökar risken för stötar. Strömmen kan söka sig genom din kropp om du vidrör en felaktig apparat.
  • Skador på utrustning: Utrustning som kräver jordning kan skadas av överspänningar när den ansluts till ett ojordat eluttag, vilket kan bränna ut känsliga komponenter eller göra apparaten oanvändbar.

När är det nödvändigt att byta till jordade uttag?

Det är nödvändigt att byta till jordade uttag i utrymmen med hög risk för elektrisk fukt eller kortslutning. Jordade uttag ökar säkerheten på elen genom att leda bort farlig ström.

Där jordade eluttag är som mest rekommenderade 

  • Våtutrymmen som badrum och kök, där det finns en högre risk för fukt.
  • Utrymmen där barn finns, för att minska risken för elektriska stötar.
  • Arbetsplatser med höga krav på elektrisk säkerhet och där många elektriska apparater används.

Vanliga frågor och svar

Är det värt att byta till jordade uttag?

Ja, det är värt att byta till jordade uttag för ökad säkerhet och skydd mot elolyckor, särskilt i kök och badrum.

Hur farligt är det med ojordade uttag?

Ojordade uttag kan vara farliga då de inte skyddar mot elchocker och ökar risken för brand vid elektriska fel.

Kan man använda ojordad kontakt i jordat uttag?

Ja, ojordade kontakter kan användas i jordade uttag, men det minskar säkerheten eftersom apparaten inte får jordning.

Hur byter man från ojordad till jordad kontakt?

Kontakta en behörig elektriker för att byta ett ojordat uttag till ett jordat uttag. Det kräver att de drar om elledningar och uppfyller säkerhetsföreskrifterna.